Triple Performance Cultuur

Met verschillende uitdagende opdrachtgevers werkt Triple Performance mee aan o.a. het behartigen van de belangen van de commerciële theaterproducenten in Nederland, het managen van het Nationaal Theater Fonds en specifieke projecten in de genoemde sectoren.

Opdrachtgevers Triple Performance Cultuur

Vereniging Vrije Theater Producenten

De Vereniging Vrije Theater Producenten, kortweg VVTP, bestaat uit twintig theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft sinds 2000 naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten.

De hoop en de verwachting bestaat dat deze samenwerking een stimulerend effect heeft op de ontwikkeling van bijzondere theater- en muziekproducties. Voorts komt de vereniging op voor de gezamenlijke belangen van de afzonderlijke leden. Dit laatste onder andere op het gebied van wettelijke regelingen rondom arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, Arbo-beleid en afdracht auteursrechten. Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor de activiteiten van de leden.

Jort Vlam was directeur van september 2013 tot januari 2019. Ilona Jonkman is vanaf juli 2017 verbonden als directie-assistent.

nieuw-logo-vvtp
NTF11-0001_logo def
Logo MM&M-300 dpi

Nationaal Theater Fonds

Sinds de oprichting van het Nationaal Theater Fonds in 2013 levert de stichting dankzij de giften van donateurs een bijdrage aan verschillende projecten en theaterproducties. Deze bijdragen bestaan enerzijds uit garantiesubsidies om grootschalige theaterproducties te ondersteunen, en anderzijds uit ondersteuning van initiatieven die de theatersector promoten.

Jort Vlam is directeur van het Nationaal Theater Fonds. Ilona is directie-assistent van het Nationaal Theater Fonds.

Music Media & More

Music Media & More is een snelgroeiend mediabedrijf dat de productie, formatontwikkeling, redactie, sales en development verzorgt voor meerdere tv- en onlinezenders. Zo is Music Media & More betrokken bij DJAZZ.tv, Brava, Ecoland.tv, en veel nieuwe mediaplatforms.

Meer informatie over Triple Performance?

Neem gerust contact met ons op, we proberen binnen 24u te reageren.